Regels bij het vervoer naar wedstrijden

We verwachten van de ouders dat ze de kinderen naar de uitwedstrijden vervoeren. De leiding van het team maakt hiervoor een lijst waarop de ouders bij toerbeurt ingedeeld staan.
Bij verhindering dienen ouders onderling te ruilen, het is niet de bedoeling dat de leiding dit regelt. Veilig vervoer van kinderen is erg belangrijk, daarom wordt verplicht gesteld dat kinderen alleen in auto’s worden vervoerd waarin voor- en achter autogordels zitten. Het aantal kinderen dat in een auto mag worden vervoerd is afhankelijk van het aantal beschikbare autogordels. Over het algemeen zullen de kinderen op de achterbank plaatsnemen. In enkele gevallen mogen kinderen ook voorin op de passagiersstoel vervoerd worden, mits ook daar de autogordel wordt gedragen en in voorkomende gevallen  een stoelverhoger of autostoeltje wordt gebruikt (wanneer het kind jonger is dat 12 jaar en kleiner dan 1.50 meter). De vereniging gaat ervan uit dat de ouders die op verzoek kinderen naar wedstrijden vervoeren een inzittendenverzekering hebben afgesloten (zie uw verzekeringspolis)