De Gemeente Hellendoorn vindt duurzaamheid belangrijk. Sinds de invoering van de papiercontainers werkt de Gemeente samen met een groep voormalig papierophalers. Deze groep zet zich in op het gebied van duurzaamheid en heten de ambassadeurs van de duurzaamheid. Handbalvereniging 100%Haarle maakt deel uit van deze groep en mag zich daarom ook duurzaamheidsambassadeur noemen. In die rol organiseren wij als vereniging activiteiten op het gebied van duurzaamheid, afvalverwerking en grondstoffenhergebruik.

We roepen onze leden, ouders, vrijwilligers en iedereen die onze vereniging een warm hart toe dragen op om zich in te zetten om duurzaamheid te promoten en actief samen te werken aan een Duurzaam Hellendoorn!