Bestuurslid Technische zaken

Samen met de overige leden van het Bestuur het gezicht en aanspreekpunt van HV Haarle, zowel intern als extern. Is goed op de hoogte van het reilen en zeilen bij de vereniging. Affiniteit met handbal is een pré.

Taken:

  • Bestuursvergaderingen bijwonen en actiepunten bewaken
  • Aanspreekpunt van en naar diverse commissies (m.b.t. voortgang, uitdagingen en oplossingen)
  • Overzicht bewaren en waar nodig commissies aansturen (overkoepelende blik op de vereniging en eventuele knelpunten snel zien en oplossen)
  • Hand- en spandiensten verrichten die nodig zijn voor de vereniging (missie en visie bewaken, toezien op protocollen, ledenwerving en behoud)

 

Tijd per week:

  • Gemiddeld 2 uur per week, mede afhankelijk van taakverdeling, inzet met betrekking tot andere bestuursleden en periode van het seizoen
  • 1x per maand een bestuursvergadering (‘s avonds)
  • 1x per jaar Jaarvergadering (november/december)

GeĂ¯nteresseerd?

Neem dan contact op met Ingrid Willems via: secretariaat.hvhaarle@gmail.com