Om ervoor te zorgen dat iedereen veilig kan blijven sporten hebben wij als vereniging rondom Covid-19 maatregelen moeten nemen.

Wij willen iedereen vragen om deze maatregelen goed door te nemen voordat je komt sporten. Spreek elkaar hier ook op aan. Alleen op deze manier kunnen wij veilig met elkaar blijven sporten.

Ten allen tijden geldt: Blijf thuis als je verkoudheidsklachten hebt en laat je testen! Dit geldt voor iedereen, zowel voor de jeugd als voor de senioren. 

 

NOC*NSF heeft regels opgesteld om verantwoord te kunnen sporten (Protocol Verantwoord Sporten). De huidige corona-maatregelen voor de sport zijn:
• Binnensport is momenteel niet toegestaan. Sportlocaties, kleedkamers en douches zijn gesloten.

• Kinderen en jongeren t/m 26 jaar mogen wel buiten sporten in teamverband zonder dat ze anderhalve meter afstand in acht hoeven te nemen. De competitie ligt stil. Onderlinge wedstrijden binnen de vereniging zijn wel toegestaan.

• Volwassenen vanaf 27 jaar mogen buiten met maximaal twee personen op minimaal 1.5m afstand van elkaar sporten. Vanaf 16 maart wordt dit versoepeld naar 4 personen. Trainen in groepsverband is niet toegestaan.

• Voor topsporters, waaronder ons Dames 1, gelden uitzonderingen. Hiervoor geldt het topsportprotocol van het NOC*NSF.

• Blijf bij klachten thuis.

Handbalvereniging Haarle wil haar leden de mogelijkheid bieden om zoveel mogelijk in teamverband te kunnen (blijven) trainen in deze bijzondere tijd. De technische commissie bekijkt met de trainers hoe hier mogelijk vorm aan gegeven kan worden. De vereniging volgt hierbij de regels van het NOC*NSF.

Mogelijk voelt niet iedereen zich er prettig bij om training te geven of om zelf of je kind te (laten) trainen. Uiteraard heeft Handbalvereniging Haarle hiervoor alle begrip.

Het volledige protocol vind je hier.

Het Bestuur